q1

Čtvrtek v 20:46 | lexi |  šumava

"Člověk nepřehlédne to, co opravdu zná.
A umí ochránit vše, čeho si váží."


"Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu, budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům; vzdáš hold naší staré Šumavě, vydají ohlas struny srdce tvého; i příšerný její ráz, jevící se hlavně za pochmurného počasí, dojme tě, jako tě dojímá smutná píseň; budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti budou chvíle, kdy vzdálen od ní zatoužíš; zapomeneš na nicotné naše pletky, malicherné štvanice..." V ráji šumavském

"Na západě slunce chýlilo se přes dálné hřbety bavorských hor mnohem nižších než tato pláň. Rudá zář polila nebe a odlesk od ní padal na stromy i kmital se jako požár mezi větvemi vztekem větrů prořídlými." Ze světa lesních samot

 Kam dál